Koop of Verkoop van een Onderneming

Bij de koop of de verkoop van een onderneming komt een hoop kijken.

Het strikt zakelijke zoals de waardering, financiële en fiscale overwegingen,
contractvorming, boekenonderzoek, etc.
maar ook (met name als verkoper) het emotionele, het loslaten van uw ‘kindje’.

KiK begrijpt zowel het zakelijke als emotionele deel als geen ander en kent de mores van de branche.
Daarom kunnen wij zowel kopende als verkopende partijen volledig begeleiden in een transactie.

Algemene informatie

Voor de Koper

 • Zoeken van een geschikte kandidaat;
 • Contact leggen met een verkopende partij;
 • Analyse en advisering koopprijs;
 • Financieringen;
 • Contracten;
 • Uitvoeren of begeleiden due dilligence;
 • Voorbereiden transactie(s);
 • Advisering en assistentie bij eventuele integratie in aanwezige organisatie.

Voor de Verkoper

 • Opstellen van een informatie memorandum;
 • Zoeken van een geschikte kandidaat;
 • Contact leggen met een kopende partij;
 • Analyse en advisering koopprijs;
 • Contracten;
 • Voorbereiden en/of begeleiden due dilligence;
 • Voorbereiden transactie(s).

Persoonlijke informatie