Financiering

Bij groei of investering hoort financiering hiervan.
Lukt u dat uit eigen middelen, of is er aanvullende financiering nodig?
En waar dan?
Kik Advies helpt u hierbij.

Algemene informatie

Samen met u bepalen wij aan de hand van uw begroting of investeringsplannen de financieringsbehoefte. 

Aan de hand hiervan stellen wij financieringsaanvragen op en benaderen financiers. Dit kunnen bankiers zijn, maar ook crowdfunders of investeerders. Alles in samenspraak met u.

Wij begeleiden het financieringstraject tot en met de contractbeoordeling en ondertekening. Zo staat u er nooit alleen voor.

Wilt u meer weten?